SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ TEKLİF DAVETİ
facebook-paylas

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ TEKLİF DAVETİ

D U Y U R U

Resmi Gazete’nin 20.10.2018 tarih ve 30571 sayılı nüshasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2018 tarihli toplantısında; alınan 8135 sayılı aşağıdaki kurul kararına göre    2018 yılında 50 milyon kWh olan yüksek tüketimli tüketici limiti meskenler hariç 2019 yılında 10 milyon kWh olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre  Kurul Kararları alınmıştır.  18.10.2018 tarih ve 8135 sayılı kurul kararında; "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2018 tarihli toplantısında; Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan limite ilişkin hususların aşağıda yer aldığı şekilde onaylanmasına, karar verilmiştir."

Silifke Organize Sanayi Bölgesinin 2017 ve 2018 yılı elektrik tüketim miktarını gösterir çizelge ekte sunulmuş olup buna göre Silifke Organize Sanayi Bölgesinin 2017 yılı elektrik Tüketimi 19.887.239,00 KWH ,2018 yılı 9 ncu ay itibarı ile 14.546.010,00 KWH’dır. 8135 sayılı EPDK kararına istinaden tüketim 10 milyon Kwh aştığından dağıtım firmalarından ikili antlaşmalarla elektrik tedariki edilmesi gerekmektedir.

2017 ve 2018 yılı Elektrik Tüketimi ve Son Kaynak Tedarik Tarife Teklif Daveti