Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı
facebook-paylas

Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı

Tasarım faaliyetlerini desteklemek, Ar-Ge yatırımlarını özendirmek, nitelikli üretim yapısına geçilmesini ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak, Ar-Ge personelinin niteliğini ve istihdamını artırmak, Ar-Ge faaliyetlerini ticarileştirmek, teknoloji şirketlerini ortaya çıkarmak ve desteklemek, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kurumsallaştırmak, Ar- Ge ve yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunu sağlamak ve ekosistemi güçlendirmek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ar-Ge Reform Paketi 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planının 1.2 nolu eylemine istinaden oluşturulan KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı, 20.05.2016 günü saat 14:30'da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda Mersin Vali Yardımcısı Sayın Şükrü YILDIZ başkanlığında yapılmıştır.