İmar Bilgileri

Ada Parsel
Örnek OSB                                                                                                                                              

İmar Bilgileri Açıklama
Toplam Sanayi Parseli Sayısı 68
Sanayi Parsellerinde TAKS (%)  
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 70
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 100004,00
Toplam Sanayi Alanı (m²) 677472,97
Toplam Sanayi Alanı (%)  
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%)  
Toplam Ortak Donatı Alanı (%)  
Toplam Terke Konu Alan (%)