Silifke OSB 2019 Yılı Parsel Fiyatları

Silifke Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcılara tahsis edilecek arsaların metrekare fiyatları 2019 yılı itibariyle şu şekilde tespit edilmiştir:

2019 yılı arsa satış fiyatları;

Peşin Satışlarda;

 
Arsa Bedeli : 100,O0 TL/m2

Vadeli Satış:

- 24 Ay Vadeli Satışlarda Arsa Bedeli : 120.00 TL/m2

İlk taksit peşin kalan kısmı 23 eşit taksitte tahsil edilir.

- 36 Ay Vadeli Satışlarda Arsa Bedeli : 130.00 TL/m2

Arsa tahsisinden itibaren 1 hafta içinde arsa satış tutarının %25'i alınarak ön sözleşme yapılabilir. Ön sözleşme tarihinden itibaren;
1 Hafta içerisinde %25'i, peşin kalan kısmı 36 ay vadeli olup aylık taksitler halinde tahsil edilmektedir.

Yukarıda belirtilen arsa satış fiyatları her yıl tekrardan belirlenmektedir.