İmar Birimi

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde inşaata başlayan tüm katılımcılarımıza “Yapı Ruhsatları” ve inşaatını tamamlayanlara ise “Yapı Kullanma İzin Belgeleri” imar birimi tarafından düzenlenmektedir.

GÖREVİ

Bölgenin planlanması ve altyapı proje çalışmaları için ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, Kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmek. İmar planını hazırlamak ve ilgili mercilere onaylatarak yürürlüğe koymak, Onaylı imar planına göre arazi aplikasyonlarını yapmak, yapılacak sanayi tesisine ait proje ve tadilatlarını incelemek ve onaylamak, yapı ruhsatı ve yapı kullanım hizmetlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, inşaatları kontrol etmek ve raporlarını düzenlemek ile görevlidir.

HİZMETLER

Onaylı imar planına göre alt yapı projelerini hazırlatmak ve ilgili mercilere onaylatmak.

Onaylı imar planına göre kamulaştırması tamamlanan sanayi parsellerinin imar uygulamasının (parselasyon) işlemlerinin yaptırılması ve tapuya tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Onaylı imar planına göre planlanan sanayi parsellerinin tahsis taleplerini kabul etmek.

Sanayiciye tahsis edilen parseller üzerine yapılacak tesislere ait projelerin incelenmesi ve onayını müteakip yapı ruhsatını vermek.

Yapı ruhsatları verilen sanayi tesislerine ait aplikasyonları yaparak inşaatlarını kontrol etmek.

İnşaatı tamamlanan sanayi parsellerine yapı kullanma izin belgesi vermek.

İmara aykırı yapıları önlemek amacıyla gerekli kontrolleri yapmak.

İhtiyaç duyulması halinde mevcut sanayi parsellerinin Tevhit ve İfraz işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

İpotek fekki için yapılan müracaatların Bakanlık nezdinde takibini yapmak.

Bölge Müdürlüğü’nün imar konuları ile ilgili her türlü yazışma ve işlerini takip etmek.

Sosyal Medya

Hakkımızda

Silifke Organize Sanayi Bölgesi Mersin Valiliği’nin 1997 yılı Mayıs ayı olağan İl Genel Meclis toplantısında onaylanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na konu iletilerek, 22.01.1998 yılı yatırım programında “ETÜT PROJE” karakteristiği ile yer alması sağlanmıştır. Silifke İlçesi Tosmurlu Köyü sınırları içerisinde kalan 93 parselin kapsadığı 92,8 hektarlık alan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 22.11.2000 tarihinde 23 sicil numarası ile Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmiştir.

Kurumsal

Birimler

SİLİFKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Silifke OSB 1. Cadde No: 13 Silifke/ MERSİN

Pzt. – Cuma: 08:00 – 17:00

Silifke Organize Sanayi Bölgesi © 2023. Tüm Hakları Saklıdır.